แพคเกจ

เลือกแพ็คเกจที่เหมาะสำหรับคุณ

คลินิกเดียว

 • เวชระเบียน
 • ห้องยาและการเงิน
 • จัดการสินค้าหรือสต๊อคยา
 • ระบบตรวจออนไลน์
 • ออกใบรับรองแพทย์ หรือใบรับรองการรักษา
 • พิมพ์ใบเสร็จ
 • บันทึกจุดฝังเข็ม
 • ระบบการจ่ายยาต้ม
 • ระบบรายงาน
฿ 15,000

ค่าธรรมเนียม ฿1,200 / ปี

คลินิกคู่

 • เวชระเบียน
 • ห้องยาและการเงิน
 • จัดการสินค้าหรือสต๊อคยา
 • ระบบตรวจออนไลน์
 • ออกใบรับรองแพทย์ หรือใบรับรองการรักษา
 • พิมพ์ใบเสร็จ
 • บันทึกจุดฝังเข็ม
 • ระบบการจ่ายยาต้ม
 • ระบบรายงาน
฿ 16,000

ค่าธรรมเนียมคลินิกละ ฿1,200 / ปี

พร้อมอุปกรณ์

 • เวชระเบียน
 • ห้องยาและการเงิน
 • จัดการสินค้าหรือสต๊อคยา
 • ระบบตรวจออนไลน์
 • ออกใบรับรองแพทย์ หรือใบรับรองการรักษา
 • พิมพ์ใบเสร็จ
 • บันทึกจุดฝังเข็ม
 • ระบบการจ่ายยาต้ม
 • ระบบรายงาน
 • เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน
 • เครื่องพิพม์ใบเสร็จ
 • ลิ้นชักเก็บเงิน
฿ 20,000

ค่าธรรมเนียม ฿1,200 / ปี